Programma en Uitslagen 2C

DatumHalTijd  Uitslag 
23-8-2019W2120VAN HOUT/VAN DURENVAN ZANTEN ASSURANTIEN23
26-8-2019W2000GROBOUW BVD'N BROUWER46
30-8-2019H1800DE HEISCHE TIPD'N BROUWER XL43
30-8-2019H1850VAN ZANTEN ASSURANTIEND'N HAON36
30-8-2019H1940DE BUBZBTB FIRE&MEDICAL412
30-8-2019H2030DIE TWEE KAPPERS H/WPRACTICOM01
30-8-2019W1800VAN HOUT/VAN DURENVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN84
2-9-2019W2045BTB FIRE&MEDICALGROBOUW BV511
2-9-2019W2130PRACTICOMDE BUBZ53
6-9-2019H1800D'N BROUWERVAN ZANTEN ASSURANTIEN62
6-9-2019H1940VAN TIENEN DRANKAUTOMATENDE HEISCHE TIP31
6-9-2019W1850D'N HAONVAN HOUT/VAN DUREN23
6-9-2019UC2030D'N BROUWER XLDIE TWEE KAPPERS H/W50
9-9-2019W2045GROBOUW BVVAN HOUT/VAN DUREN17
9-9-2019W2130D'N BROUWER XLPRACTICOM20
13-9-2019UC1800DE BUBZD'N HAON43
13-9-2019UC1850DE HEISCHE TIPBTB FIRE&MEDICAL59
13-9-2019UC1940DIE TWEE KAPPERS H/WD'N BROUWER37
16-9-2019W2130GROBOUW BVPRACTICOM31
20-9-2019H2030DE BUBZD'N BROUWER XL35
20-9-2019H2120DIE TWEE KAPPERS H/WDE HEISCHE TIP
20-9-2019H2210D'N HAONVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN61
20-9-2019W1850VAN HOUT/VAN DUREND'N BROUWER131
27-9-2019H1940D'N BROUWER XLGROBOUW BV51
27-9-2019H2030D'N BROUWERD'N HAON31
27-9-2019H2120DE HEISCHE TIPDE BUBZ43
27-9-2019H2210PRACTICOMVAN ZANTEN ASSURANTIEN41
27-9-2019W2120BTB FIRE&MEDICALVAN HOUT/VAN DUREN610
27-9-2019W2210VAN TIENEN DRANKAUTOMATENDIE TWEE KAPPERS H/W43
4-10-2019UC2030VAN ZANTEN ASSURANTIENBTB FIRE&MEDICAL212
4-10-2019UC2120VAN TIENEN DRANKAUTOMATEND'N BROUWER XL22
4-10-2019UC2210D'N BROUWERDE BUBZ44
7-10-2019W2000VAN HOUT/VAN DURENPRACTICOM32
7-10-2019W2045GROBOUW BVDE HEISCHE TIP65
11-10-2019H1800D'N HAONBTB FIRE&MEDICAL44
11-10-2019H1850D'N BROUWERVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN57
11-10-2019H2120DE BUBZDIE TWEE KAPPERS H/W81
11-10-2019H2210VAN ZANTEN ASSURANTIEND'N BROUWER XL25
21-10-2019W2045PRACTICOMD'N HAON32
21-10-2019W2130DIE TWEE KAPPERS H/WGROBOUW BV23
25-10-2019H1800BTB FIRE&MEDICALD'N BROUWER38
25-10-2019H1850VAN TIENEN DRANKAUTOMATENDE BUBZ51
25-10-2019H1940DE HEISCHE TIPVAN ZANTEN ASSURANTIEN62
25-10-2019W2030D'N BROUWER XLVAN HOUT/VAN DUREN110
1-11-2019H2210VAN HOUT/VAN DURENGROBOUW BV
1-11-2019W1800PRACTICOMD'N BROUWER XL23
1-11-2019W1850BTB FIRE&MEDICALDE HEISCHE TIP72
1-11-2019W1940D'N BROUWERDIE TWEE KAPPERS H/W33
1-11-2019W2030D'N HAONDE BUBZ52
1-11-2019UC1800VAN TIENEN DRANKAUTOMATENVAN ZANTEN ASSURANTIEN52
4-11-2019W2000GROBOUW BVDE BUBZ52
4-11-2019W2045D'N BROUWERPRACTICOM40
8-11-2019H1800VAN ZANTEN ASSURANTIENDIE TWEE KAPPERS H/W25
8-11-2019H1940D'N HAOND'N BROUWER XL41
8-11-2019H2030BTB FIRE&MEDICALVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN44
8-11-2019W2210VAN HOUT/VAN DURENDE HEISCHE TIP112
11-11-2019W2000D'N HAONGROBOUW BV50
18-11-2019W2000PRACTICOMBTB FIRE&MEDICAL74
18-11-2019W2045VAN TIENEN DRANKAUTOMATENGROBOUW BV60
22-11-2019H2030DE BUBZVAN ZANTEN ASSURANTIEN31
22-11-2019H2120D'N BROUWER XLD'N BROUWER10
22-11-2019H2210DE HEISCHE TIPD'N HAON17
22-11-2019W1800DIE TWEE KAPPERS H/WVAN HOUT/VAN DUREN25
25-11-2019W2045PRACTICOMVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN13
29-11-2019H1800D'N BROUWERDE HEISCHE TIP78
29-11-2019H1940BTB FIRE&MEDICALD'N BROUWER XL52
29-11-2019H2120D'N HAONDIE TWEE KAPPERS H/W43
29-11-2019W1940VAN HOUT/VAN DURENDE BUBZ82
2-12-2019W2000VAN ZANTEN ASSURANTIENGROBOUW BV46
2-12-2019W2130PRACTICOMDE HEISCHE TIP24
9-12-2019W2130D'N BROUWERGROBOUW BV46
13-12-2019H1800D'N BROUWER XLDE HEISCHE TIP71
13-12-2019H1850D'N HAONVAN ZANTEN ASSURANTIEN80
13-12-2019H1940BTB FIRE&MEDICALDE BUBZ53
13-12-2019H2030VAN TIENEN DRANKAUTOMATENVAN HOUT/VAN DUREN67
16-12-2019W2000PRACTICOMDIE TWEE KAPPERS H/W51
6-1-2020W2045DE BUBZPRACTICOM32
6-1-2020W2130GROBOUW BVBTB FIRE&MEDICAL94
10-1-2020H1850DIE TWEE KAPPERS H/WD'N BROUWER XL46
10-1-2020H1940DE HEISCHE TIPVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN16
10-1-2020H2030VAN ZANTEN ASSURANTIEND'N BROUWER12
10-1-2020W2030VAN HOUT/VAN DUREND'N HAON54
13-1-2020W2045PRACTICOMGROBOUW BV32
17-1-2020H1800D'N BROUWER XLDE BUBZ63
17-1-2020H1850BTB FIRE&MEDICALVAN ZANTEN ASSURANTIEN134
17-1-2020H1940VAN TIENEN DRANKAUTOMATEND'N HAON54
17-1-2020H2030DE HEISCHE TIPDIE TWEE KAPPERS H/W21
17-1-2020W1940D'N BROUWERVAN HOUT/VAN DUREN36
20-1-2020W2130DE HEISCHE TIPPRACTICOM52
27-1-2020W2000VAN ZANTEN ASSURANTIENPRACTICOM34
27-1-2020W2045GROBOUW BVD'N BROUWER XL02
31-1-2020H2030DIE TWEE KAPPERS H/WVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN43
31-1-2020H2120DE BUBZDE HEISCHE TIP33
31-1-2020H2210D'N HAOND'N BROUWER11
31-1-2020W2120VAN HOUT/VAN DURENBTB FIRE&MEDICAL125
3-2-2020W2130GROBOUW BVD'N HAON15
7-2-2020W2210DIE TWEE KAPPERS H/WBTB FIRE&MEDICAL55
7-2-2020UC1850D'N BROUWER XLVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN22
10-2-2020W2000DE HEISCHE TIPGROBOUW BV62
10-2-2020W2130PRACTICOMVAN HOUT/VAN DUREN28
14-2-2020H1800VAN TIENEN DRANKAUTOMATEND'N BROUWER112
14-2-2020H1850DIE TWEE KAPPERS H/WDE BUBZ39
14-2-2020H2120BTB FIRE&MEDICALD'N HAON26
14-2-2020H2210D'N BROUWER XLVAN ZANTEN ASSURANTIEN30
17-2-2020W2045D'N HAONPRACTICOM63
17-2-2020W2130GROBOUW BVDIE TWEE KAPPERS H/W42
6-3-2020H1940VAN ZANTEN ASSURANTIENDE HEISCHE TIP06
6-3-2020H2030VAN HOUT/VAN DUREND'N BROUWER XL63
6-3-2020H2120D'N BROUWERBTB FIRE&MEDICAL610
6-3-2020H2210DE BUBZVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN43
9-3-2020W2045PRACTICOMD'N BROUWER62
9-3-2020W2130DE BUBZGROBOUW BV15
13-3-2020H1940DIE TWEE KAPPERS H/WVAN ZANTEN ASSURANTIEN
13-3-2020H2030VAN TIENEN DRANKAUTOMATENBTB FIRE&MEDICAL
13-3-2020H2210D'N BROUWER XLD'N HAON
13-3-2020W2210DE HEISCHE TIPVAN HOUT/VAN DUREN
16-3-2020W2000GROBOUW BVVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN
20-3-2020H1850D'N BROUWERD'N BROUWER XL
20-3-2020H2030D'N HAONDE HEISCHE TIP
20-3-2020H2120VAN ZANTEN ASSURANTIENDE BUBZ
20-3-2020H2210BTB FIRE&MEDICALPRACTICOM
20-3-2020W1940VAN HOUT/VAN DURENDIE TWEE KAPPERS H/W
27-3-2020W2030DE HEISCHE TIPD'N BROUWER
27-3-2020UC1850DE BUBZD'N BROUWER
30-3-2020W2000VAN TIENEN DRANKAUTOMATENPRACTICOM
30-3-2020W2045GROBOUW BVVAN ZANTEN ASSURANTIEN
3-4-2020H1800DIE TWEE KAPPERS H/WD'N HAON
3-4-2020H1850D'N BROUWER XLBTB FIRE&MEDICAL
3-4-2020W1850DE BUBZVAN HOUT/VAN DUREN
10-4-2020H2210BTB FIRE&MEDICALDIE TWEE KAPPERS H/W
10-4-2020W1800VAN ZANTEN ASSURANTIENVAN HOUT/VAN DUREN
17-4-2020H2120VAN ZANTEN ASSURANTIENVAN TIENEN DRANKAUTOMATEN28