Ledenadministratie

Hieronder is beschreven hoe nieuwe leden zich kunnen aanmelden als lid.


Ledenadministratie:

H. van Hees, Meester van Coothstraat 24, 5401 BK Uden. telefoon: 06-51209881 – emailadres: zvu_ledenadministratie@kpnmail.nl


Aan het einde van het seizoen:

De contactpersoon dient de uitgereikte ledenlijst te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen aan te brengen zodanig dat de originele tekst nog leesbaar is.

Van leden die van een ander team komen, dient het oude lidnummer vermeld te zijn.

Deze lijst dient op de ledenvergadering met de zvu-ledenkaarten zonder mapje of hoesje in een envelop te worden ingeleverd.

Leden die naar een ander team gaan, dienen hun kaart tijdig bij hun nieuwe team in te leveren.

Zelfgemaakte ledenlijsten of kopieen worden niet geaccepteerd.


 

Aanmelden leden:

Aanmelden dient te geschieden middels het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier door de persoon zelf. Een inschrijfformulier is te verkrijgen verkrijgen bij de contactpersoon van het team.

Bij minderjarigheid dient een ouder/verzorger ook te ondertekenen.

Dit aanmeldingsformulier dient met de hieronder aangegeven bescheiden te worden ingeleverd bij de ledenadministratie van de Z.V.U., Meester van Coothstraat 24, 5401 BK Uden. Ingang en brievenbus aan Schikspaadje (zijde Lidl).

  • een recente ongebruikte geldige pasfoto met achterop de naam en geboortedatum van de houder;
  • een kopie van een geldig officieel legitimatiebewijs;
  • de volledige personalia en de teamnaam op papier.

Bij vervanging van een reeds in het bezit zijnde ledenkaart dient deze eveneens te worden ingeleverd bij de ledenadministratie.

De kaart wordt na verwerking/vervanging gezonden aan de contactpersoon. Indien niet aan voorgaande criteria is voldaan, wordt geen nieuwe ledenkaart aangemaakt.

Een ledenkaart voorzien van vier jaarstempels dient aan het eind van het seizoen te worden ingeleverd en de nieuwe ledenkaart dient conform de hierboven beschreven wijze opnieuw te worden aangevraagd.

Alle personen die zich in de zaal bevinden, dienen in het bezit te zijn van een geldige ledenkaart. Dit geldt dus ook voor de lijnrechter, coach en/of verzorger van het team.

Adreswijzigingen dienen direct per email of post alleen bij de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Overschrijving gedurende de competitie is in principe niet mogelijk. Dit ter beoordeling van het bestuur.