Ereleden

Theo Jansen, erevoorzitter, bestuurslid 1977 – 2020 , strafcommissie 2020 – heden

Henri van de Peppel, erelid, bestuurslid 1986 – 2010, strafcommissie 2010 – heden