Mutatieformulier

Ga direct naar het formulier

Vul het formulier in voor de volgende zaken.

 • Aanmelden nieuwe speler

  Zorg ervoor dat de nieuwe speler zelf online het formulier invult (ivm de privacywet). In het formulier is het verplicht om toe te voegen: Kopie geldig id bewijs en een goede representatieve digitale pasfoto. Mocht de nieuwe speler al voetballen bij een andere verenging dan is ook het lidmaatschap nummer van de KNVB belangrijk. Vergeet ook niet te selecteren bij welk team de speler gaat spelen! Lees het privacy protocol om te weten hoe de ZVU omgaat met persoonsgegevens.
 • Adres wijziging speler

  Bij een adreswijziging dient deze zsm doorgegeven te worden.
 • Afmelden speler

  Dit dient te gebeuren door de contactpersoon. Afmeldingen worden per 1 juni verwerkt. Dat betekent dat op dat moment alle gegevens verwijderd worden.
 • Vervangen van pasfoto’s

  Pasfoto’s mogen het hele jaar vervangen worden. Leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een representatieve goed lijkende digitale pasfoto op de spelerspas is toegevoegd. Indien het bestuur (op aanwijzing van de scheidsrechters) vinden dat een pasfoto niet (meer) representatief is, dan krijgt de speler (of contactpersoon) een melding dat deze de pasfoto zo snel mogelijk moet vervangen.
 • Spelerstransfer

  Een transfer maken tussen twee ZVU teams kan alleen na afloop van de (beker)competitie.
 • Inschrijving nieuw team

  Een nieuw team kan aangemeld worden via de website. De contactpersoon dient het inschrijfformulier te downloaden en vervolgens ondertekent toe te voegen aan de inschrijving via het mutatieformulier. Ongeacht dat alles compleet is ingeleverd en de borg betaald is kan de inschrijving geweigerd worden. Zie het huishoudelijk reglement voor meer informatie of neem contact op met het bestuur.
 • Inschrijving bestaand team voor volgend seizoen.

  De contactpersoon dient het inschrijfformulier gedownload en ondertekent ingevuld te hebben en toegevoegd aan de inschrijving.
Onvolledig ingevulde digitale formulieren worden door het systeem direct geweigerd