3 Locaties
4 Divisies
45 Teams

Inschrijven

Aanmelden van teams kan via het aanmeld en mutatieformulier. Voor meer informatie, mail naar zvu.uden@gmail.com

Zeeland

Volkel

Uden

Hoe het ooit begon


Begin 70-er jaren van de vorige eeuw kwam een nieuwe tak van sport “Zaalvoetbal” naar Uden. Meegebracht door nieuwe inwoners vanuit het westen van ons land en personeel van Vliegbasis Volkel.

Velen stonden sceptisch tegenover de levensvatbaarheid en vooral de sportambtenaren van de Gemeente Uden voorspelden een snel einde. Maar het tegendeel bleek waar en de Zaalvoetbalvereniging Uden kwam tot leven. Er was maar één sporthal ‘de Deel’ en deze was nagenoeg volledig bezet dus was er tijdens de reguliere gebruiksuren geen ruimte voor zaalvoetbal. Toch werd gespeeld van 11.30 uur tot 00.30 uur in sporthal de Deel en ook nog in de toenmalige markthal. Na de eerste officiële competitie in 1975 met tien teams begon het zaalvoetbal in de belangstelling te komen en de aanwas van teams was overweldigend. Bij gebrek aan zaalruimte werd er uitgeweken naar buitengemeentelijke sporthallen. In 1977 kwam sporthal de Wervel te Volkel er bij en vervolgens in 1979 sporthal de Hekel in Zeeland. In de 80-er jaren floreerde het zaalvoetbal en de piek werd bereikt met in totaal 89 seniorenteams en 12 jeugdteams. Zelfs het (inter-)regionale en landelijke zaalvoetbal kwam naar Uden en trok volle zalen. In de 90-er jaren stabiliseerden de ledenaantallen en nu heeft de Zaalvoetbalvereniging Uden ongeveer 60 teams en 800 spelende leden. Inmiddels wordt er ook gespeeld in sporthal de Overbeek te Nistelrode. Vandaag de dag worden ongeveer 20 wedstrijden per week gespeeld op maandag en vrijdag en wel in drie sporthallen.